Put Plus logo

 

Potvrđeni predavači na seminaru Teme predavanja
V. prof. dr Dejan Gavran
Građevinski fakultet, Beograd
TURBO KRUŽNE RASKRSNICE U NOVOJ VERZIJI PROGRAMSKOG PAKETA GCM (GAVRAN - Civil Modeller)
Doc. dr Peter Lipar
Fakultet za građevinarstvo i geodeziju, Ljubljana
KAKO POSTIĆI ODRŽIVI RAZVOJ SAOBRAĆAJA U GRADOVIMA?
Doc. dr Sanja Fric
Građevinski fakultet, Beograd
"AQUAPLANING" EFEKAT, U DOMAĆOJ I INOSTRANOJ PUTNOJ PRAKSI - Mogućnosti za istraživanje ovog fenomena u budućnosti
Mr Zoran Kenjić
Ministarstvo za infrastrukturu i upravljanje vodama Holandije
KAKO PROJEKTOVATI SIGURNE PUTEVE PO MJERI ČOVJEKA?
Prof. dr Igor Jokanović
Građevinski fakultet, Subotica
POKAZATELJI UČINKA U SEKTORU PUTEVA
Prof. dr Goran Mladenović
Građevinski fakultet, Beograd
RAZVOJ SPECIFIKACIJA ZA BITUMEN - KAKO PREDVIDETI PONAŠANJE U FAZI EKSPLOATACIJE?
Prof. dr Osman Lindov
Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
PREGLED I INSPEKCIJA BEZBJEDNOSTI PUTA NA NIŽE KATEGORISANIM PUTEVIMA I ULICAMA U NASELJU
Mišel Sabo
Panpro Team d.o.o., Beograd
PRIMENA INOVATIVNIH ALATA (PPT-RSDA) U ANALIZI RASPOLOŽIVE PREGLEDNOSTI NA POSTOJEĆIM PUTEVIMA - Iskustva iz regiona
Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Građevinski fakultet, Rijeka
SIGURNOST DJECE U GRADSKOJ CESTOVNOJ MREŽI - Ponašanje djece-pješaka u konfliktnim zonama pješačkih prijelaza
Prof. dr. sc. Irena Ištoka Otković
Građevinski fakultet, Osijek
SIGURNOST DJECE U GRADSKOJ CESTOVNOJ MREŽI - Modeli predikcije ponašanja djece-pješaka u urbanoj prometnoj mreži
Prof. dr Vladan Tubić
Saobraćajni fakultet, Beograd
SAVREMENI POSTUPCI ZA ANALIZU KAPACITETA I NIVOA USLUGE PUTEVA
Demeter Prislan
Koordinator za područje pasivne bezbednosti puteva - SMA Road Safety (Italija) i Safety Product (Belgija)

UNAPREĐENJE PASIVNE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA SA OSVRTOM NA NORME I SMERNICE

Danilo Knežević
CAD Solutions d.o.o., Beograd
NAPREDNE POTROŠAČKE TEHNOLOGIJE KAO OSLONAC U PROJEKTOVANJU, ANALIZI I IZGRADNJI PUTEVA I OBJEKATA PUTNE INFRASTRUKTURE
Prof. dr Jovan Ž. Despotović
Cekibeo d.o.o., Beograd
ZAHVATANJE I KANALISANJE BUJIČNIH VODOTOKOVA U ZASECIMA AUTO-PUTA E-75 BEOGRAD-NIŠ-GRANICA SA BUGARSKOM, primer Seliškog potoka
Mr Lazar Pavić
Powerchina International Group Limited Ogranak Beograd
SAVREMENE TEHNOLOGIJE IZGRADNJE MOSTOVA
Prof. dr Branislav Ivković
CPM Consulting, Beograd
Diana Vranešević
Građevinski fakultet, Beograd
ISKUSTVA I PREPORUKE SA REALIZACIJE VELIKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
Matjaž Šajn
CGS Labs, Ljubljana
BIM METODOLOGIJA U INFRASTRUKTURI, NA PUTU KA 2025. (od kada će biti obaveza primene BIM-a na javnim projektima u Sloveniji)
Prof. dr Tomaž Tollazzi
Fakultet za građevinarstvo, saobraćajno inženjerstvo i arhitekturu, Maribor
ŠTA NAM JE DONELA NOVA DIREKTIVA 2019/1936/EK O UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU PUTNE INFRASTRUKTURE?

 

 

 

Zlatni sponzori:
Srebrni sponzori:
Bronzani sponzori:
Prijatelji seminara:

 

 

 
© 2020 Put plus, sva prava zadržana